Norsk Russisk Kultursenter (NRKS) gjør oppmerksom på at vi ikke driver med arbeidsformidling eller spørsmål som gjelder arbeidslivet i Norge, ikke yter stønader og ikke utsteder attester eller driver rådgivning om slike spørsmål. Vi arbeider heller ikke med støtte til innvandring til Norge, familiegjenforening eller søknader om asyl i Norge. I slik spørsmål må man vende seg direkte til norske myndigheter og arbeidsgivere. NRKS driver heller ikke med formidling av konserter og utstillinger fra Russland.

Norsk Russisk Kultursenter har eksistert siden oktober 1998. Det har som formål å fremme kulturelt og sosialt samarbeid mellom Norge og Russland og være et tilbud til enkeltpersoner og organisasjoner som vil ha bedre kjennskap til russiske forhold og russisk kultur.

Senteret vil satse kulturaktiviteter og sosial aktiviteter, drive informasjonsvirksomhet, fremme samvær, spre kjennskap til de to lands tradisjoner og kultur og organisere møter med personer som kan yte spesielle bidrag.

Virksomheten hittil har vist at det er stor og levende interesse i Norge for russisk kultur, og at den vokser i takt med økende økonomiske forbindelser og samarbeid mellom Norge og Russland.

I år 2000 ble Norsk Russisk Kultursenter innstilt som kandidat til LOs –Norges kulturpris.

Norsk Russisk Kultursenter er et religiøst og politisk nøytral, frivillig organisasjon som arbeider for:

  Å spre kjennskap til Russland og russisk kultur i Norge og til Norge og norsk kultur blant russere og russisktalende innvandrere

  Å fremme kontaktene mellom Norge og Russland
  Å hjelpe russiske og russisktalende innvandrere til å bli integrert i det norske samfunnet
  Å bidra til at den ovennevnte minoriteten i Norge skal kunne bevare og utvikle sin kultur
  Å skape toleranse mellom nordmenn og den ovennevnte minoriteten
  Å motvirke diskriminering, rasisme og segregasjon
  Å forebygge forståelser og konflikter

Norsk Russisk Kultursenter

Organiserer møter, kurs, utflukter, samfunns- og språkundervisning, seminarer og kulturaktiviteter alene eller i samarbeid med andre organisasjoner og myndigheter i Norge og Russland

Bygger nettverk til gjensidig hjelp og støtte, til menneskelig kontakt og forståelse og er åpent for alle enkelt personer, organisjsjoner og bedrifter som er enig i sentrets mål vil delta i dets arbeid