Norsk Russisk Kultursenter driver med følgende faste kurs:

Russisk språk og kultur

For alle som ønsker å lære seg russisk eller utvide språket, tilbyr vi ulike nivåer. Undervises på norsk av en utdannet og kvalifiserte pedagoger.

Norsk språk for innvandrere

Er ett tilbudt for de som trenger opplæring i norsk språk og bli kjent med norsk kultur og samfunn med ulike nivåer. Undervises på russisk av en utdannet og kvalifiserte pedagoger.

Aktivitetsklubb for barn og ungdom

Tilbud for barn fra 3-12 år og ungdom fra 13 år for å hjelpe med integrering og utvikling innen norsk samfunn gjennom ulike fag som språk og litteratur, dans og drama, musikk og kunst.

Magedans

Dansetrening for kvinner i alle aldere!

Teater NRKS

Driver med barneforestillinger.